Strengthening Māori Research Ethics through NEAC’s Ethical Guidelines for Health and Disability Research

E ngā iwi, e ngā mana, e ngā reo. E ngā karangatanga maha, tēnei te mihi.
Tēnei te mihi i runga i ā tātou mate kua whetūrangitia. Rātou kua piki ake ki Paerau ki te huihuinga o te Kahurangi, moe mai rā.
Hoki mai ki ā tātou te hunga ora e pīkau nei ngā mahi mo ā tātou whānau. Tēnā tātou katoa.

Kahu McClintock (NEAC member) talked about NEAC’s work to strengthen Māori research ethics in the new ethical guidelines for health and disability research at Ngā Pae o te Māramatanga on 18 November 2016.

NEAC is undertaking a comprehensive review of its Ethical Guidelines for Observational Studies and Ethical Guidelines for Intervention Studies.

We want to ensure the new guidelines have a greater focus on Māori research ethics and improving Māori health and wellbeing.

  • Are tika, manaakitanga, whakapapa and mana the right values?
  • How can we ensure the values are visible throughout the guidelines?
  • What should the guidelines say about consultation with Māori and governance arrangements?
  • What should the guidelines say about including Māori as participants?
  • What should the guidelines say about collective consent?

If you have any feedback or would like to be involved in this work, please email neac@moh.govt.nz.